Fraflytning

Spørgsmål ved opsigelse

Fraflytning


Jeg skal flytte fra min bolig

oversigt_fraflytning

Hjælp til fraflytning

Opsigelse

Opsigelsen skal være kontoret skriftligt i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Du er velkommen til at udskrive vores formular, som udfyldes og sendes til os.

Du kan downloade vores opsigelsesblanket her

Du kan vælge at scanne eller tage et billede af den underskrevne opsigelsesformular og vedhæfte i en mail til os.

Opsigelsesvarslet, som fremgår af din lejekontrakt, regnes i hele måneder, fra d. 1. i den kommende måned. Opsigelsen skal være underskrevet af de personer, som står på lejekontrakten.

Vi kan først behandle din opsigelse, når vi har modtaget en skriftlig opsigelse med underskrift fra alle parter.

Genudlejning

Fraflytter du dit lejemål inden opsigelsesvarslets ophør, bestræber vi os på at udleje lejemålet så hurtigt som muligt. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt genudlejning før tid ikke er muligt, hæfter du stadig for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Fraflytningssyn

Lejemålet skal være fraflyttet mindst 7 hverdage før ophørsdatoen (weekender/helligdage er ikke inklusiv), til brug for istandsættelsen.

Før flyttesyn skal lejemålet + evt. skur/kælderrum være tømt og rengjort, vinduer ude og inde pudset, rens af ovn/plader/emhætte/køleskab, vedligeholdelse af haveareal samt afrimning af fryser.

Ved flyttesyn gennemgås lejemålet for fejl og mangler og forbrugsmålerne bliver aflæst. Samtidigt afleveres alle nøgler til lejemålet.

Hvis du/I bliver forhindret i at deltage i synet, kan du sende en stedfortræder. Stedfortræder skal medbringe en fuldmagt, som er underskrevet af de lejere, der står på lejekontrakten.

Du kan downloade en formular til fuldmagt her

Afregning af depositum

Du får tilsendt den endelige flytteopgørelse, når vi har modtaget faktura for udført arbejde i henhold til synsrapporten. For lejere hørende under Aarhus Vand, kan afregningen først ske når flytteopgørelse fra Aarhus Vand er udarbejdet, og der ikke ses restance. Depositum vil blive afregnet hurtigst muligt.